Är microblading av ögonbryn skadligt för ögonen?

Ditt hår bör inte störa dina ögon. Det kan ju anses vara en självklarhet. Men hur ofta tänker du på hur dina skönhetsbehandlingar som rör håret på ditt huvud och din kropp kan påverka dina ögons hälsa?

Det är ju lätt att tänka att saker som microblading av ögonbryn eller hårtransplantation för hår i pannan inte alls påverkar ögonen. Så bör det förhoppningsvis vara. Men här ska vi kika lite närmre på saken för att försöka komma fram till om microblading i ansiktet kan vara en risk för din syn.

Är mikrobladning av ögonbrynen farligt för ögonen?

Microblading ögonbryn har dykt upp som en populär kosmetisk procedur för att förbättra ögonbrynens fyllighet och form och erbjuder en semi-permanent lösning för dem som vill förbättra sina ögonbryns utseende.

Trots dess popularitet finns det farhågor angående säkerheten för microblading. Detta särskilt när det gäller potentiella risker för ögonen. 3d bryn behöver inte vara farligt för ögonen men det gäller att behandlingen utförs på rätt sätt av folk som jobbar säkert och tryggt.

professionell behandling

Vad är Microblading? Förstå Microblading!

Microblading är en form av semipermanent tatuering som innebär att man använder ett fint pennliknande verktyg med små nålar för att göra små, exakta snitt i huden, som sedan fylls med pigment.

Denna teknik möjliggör skapandet av naturliga ögonbryn, även kallade för phi brows, genom att efterlikna utseendet på individuella hårdrag. Pigmentet sätts vanligtvis in i de övre lagren av huden vilket gör det mindre permanent än traditionell tatuering.

Det här är alltså inte samma sak som hårtransplantation där du får ett permanent resultat. Det är inte själva snittet som är det enda du behöver tänka på vad gäller dina ögon under en behandling. Det pigment som används bör verkligen inte landa i ögonen. Låt oss se lite närmre på de risker som finns med phibrows och liknande metoder.

Du kan se en video online:

Potentiella risker för ögonen med microblading av ögonbryn

Det finns faktiskt en rad hälsorisker som har med ögonen att göra. Dessa bör du vara medveten om så att du kan välja rätt klinik men också bete dig på ett säkert sätt efter behandling.

Vare medveten om risker som:

 • Infektion: Den största risken förknippad med microblading – och en som indirekt kan påverka ögonen – är risken för infektion. Användning av icke-steril utrustning eller felaktig eftervård kan introducera bakterier i huden vilket kan leda till hudinfektioner. I allvarliga fall kan dessa infektioner spridas och påverka omgivande områden, inklusive ögonen.
 • Allergiska reaktioner: Vissa individer kan ha allergiska reaktioner på pigmenten som används i microblading. Även om de inte är direkt skadliga för ögonen så kan allvarliga allergiska reaktioner orsaka svullnad och obehag i de omgivande områdena, inklusive ögonlocken, vilket tillfälligt kan påverka synen eller ögonkomforten.

allergi

 • Inflammation och irritation: Processen med microblading innebär att man skapar små sår i huden vilket kan leda till inflammation och irritation. Om denna inflammation uppstår nära ögonen kan den potentiellt orsaka obehag eller tillfälliga synproblem på grund av svullnad. Om dina ögonbryn blir så svullna att de hänger ner över ögonen så kan det tillfälligt påverka ditt synfält.
 • Kemisk exponering: Det finns en risk för att kemikalier från pigmenten kommer in i ögonen under procedurer vilket kan orsaka irritation eller allvarligare skador, beroende på vilka kemikalier som är inblandade.
  Vi bör också komma ihåg att kroppen är ett enhetligt system. Om du inför kemikalier i ögonbrynen så är det inte alls otänkbart att dessa kommer att nå dina ögon. Kanske inte på så vis att du kommer att behöva progressiva glasögon efter en microblading behandling men visst kan det påverka.

Begränsa riskerna med 3d ögonbryn

För att minimera riskerna med microblading av ögonbrynen, särskilt när det gäller ögonen, bör du överväga följande försiktighetsåtgärder:

 • Undersök och välj en kvalificerad tekniker: Välj en tekniker med korrekt certifiering, bra recensioner och bilder från tidigare uppdrag som du kan kika på. Erfarna yrkesmän är mer benägna att följa strikta hygien- och säkerhetsprotokoll.
 • Konsultation: Ha en noggrann konsultation med teknikern innan ingreppet. Diskutera eventuella allergier eller hudkänsligheter du har och se till att de utför ett lapptest för att kontrollera om det finns allergiska reaktioner på pigmentet.
 • Eftervård: Följ eftervårdsanvisningarna noggrant för att förhindra infektion och främja läkning. Detta inkluderar vanligtvis att hålla området rent och undvika vissa aktiviteter som kan introducera bakterier till området. Använd både skärmhatt och solglasögon med styrka för att skydda ögonbryn och ögon om du ska vistas i solen efter din behandling.
 • Steril utrustning: Se till att salongen eller kliniken använder sterila engångsnålar och att teknikern följer korrekta hygienprotokoll.
 • Läs på: Det finns till och med seriösa studier omkring microblading av ögonbrynen så du kan läsa på och lära dig mer. Om du kan mer om tekniken och vad som kan förväntas så förstår du också bättre hur du bör tänka för att proceduren ska förbli säker.

Microblading fakta:

Även om microblading utgör vissa risker för huden och potentiellt för ögonen, kan dessa risker minskas avsevärt genom lämpliga försiktighetsåtgärder, välja en kvalificerad tekniker och följa eftervårdsinstruktionerna. Sannolikheten för att uppleva allvarliga komplikationer är låg när proceduren utförs korrekt.

Det är dock viktigt att väga fördelarna mot riskerna och överväga personliga hälsotillstånd och känslighet innan du genomgår microblading. Rådgör alltid med en vårdgivare eller en hudläkare om du är orolig för hur microblading kan påverka dina ögon eller din allmänna hälsa.

Vi jämför microblading ögonbryn med andra metoder:

Metod Beskrivning Varar Risker Ögonhälsa
Microblading Semi-permanent tatueringsteknik som skapar hårliknande streck. 18-30 månader Infektion, allergiska reaktioner, irritation. Potentiella indirekta risker genom infektion eller inflammation.
Ögonbrynstoning Tillfälligt färgämne för att förbättra färg, form och tjocklek. 4-6 veckor Allergiska reaktioner, hudirritation. Minimal, om inte färgämnet direkt kommer i kontakt med ögat.
Ögonbrynspennor Kosmetisk produkt som appliceras dagligen för att fylla i glesa ögonbryn. Dagligen Minimal, om inte allergisk mot produkten. Minimal till ingen.
Ögonbrynsserum Formler som appliceras för att stimulera ögonbrynshårväxt. Varierar Allergiska reaktioner, irritation, oönskad hårväxt annorstädes. Minimal, om inte produkten kommer i ögat.
Ögonbrynstransplantat Kirurgiskt förfarande för att transplantera hår till ögonbrynsområdet. Permanent Infektion, ärrbildning, ojämn tillväxt. Potentiella indirekta risker genom infektion eller komplikationer vid förfarandet.