Syntest hemma – Så kan du göra syntest utan en optiker!

Kan du göra ögontest utan att gå till en optiker? Detta kan faktiskt vara möjligt och vi ska se på några former av syntest du kan göra hemma. Men innan vi går in på de specifika metoderna så är det förstås viktigt att inse att detta inte är samma sak som att få en professionell ögonundersökning.

Det kan vara lite väl riskabelt att själv ta ansvaret för färgade linser och kontaktlinser med styrka. Som väl är så fungerar det ju inte på detta vis i Sverige. Med detta sagt så finns det några tester som du kan göra hemma för att få en allmän känsla av din syn.

Kom ihåg att dessa tester aldrig ska ersätta en omfattande ögonundersökning som utförs av en ögonläkare eller optiker eftersom de inte kommer att upptäcka underliggande tillstånd som potentiellt kan leda till synförlust.

Här är några metoder du kan använda som syntest hemma

Amsler Grid Test

Detta test hjälper till att upptäcka makuladegeneration. Du tittar på ett rutnät av raka linjer, och om linjerna verkar vågiga eller saknas kan detta tyda på problem med makula. Du kan använda ett papper eller göra detta syntest online på dator eller smartphone.

Här kan du se testet som också kan användas på smartphone:

Läs-test för nära och fjärrsyn

Du kan skriva ut eller köpa ett Snellen-diagram som vanligtvis används av optiker. Häng diagrammet på en vägg, stå cirka 6 meter från diagrammet och försök att läsa den minsta raden av bokstäver du kan se. Gör testet med ett öga i taget och sedan med båda ögonen.

Om du inser att du faktiskt har suddig syn på ett eller båda ögonen så kan detta vara något som får dig att boka in tid hos optiker eller ögonläkare. Du bör ju följa upp och ta reda på varför du inte ser den minsta raden tydligt.

Astigmatism test

Detta innebär att titta på ett utstrålande linjemönster (det kallas ett astigmatismhjul och det är tillgängligt online). Om några av linjerna ser mörkare eller suddigare ut än andra kan det tyda på astigmatism.

Här har du testet i videoform:

20-20-20-regeln för digital ögonansträngning

Om du arbetar på en skärm under långa perioder, följ 20-20-20-regeln. Var 20:e minut, titta på något 20 fot bort i minst 20 sekunder. Detta kan bidra till att minska den digitala ögonbelastningen.

Du märker efter att ha gjort detta några gånger om något inte känns rätt med din syn. Det är inte ett regelrätt syntest men ändå något att ha med i din verktygslåda för att se över och ta hand om din syn.

Färgseendetester

Onlinetester kan hjälpa dig att avgöra om du har brist på färgseende. De involverar vanligtvis att identifiera siffror eller former gömda i prickmönster av olika färger. Detta kan du enkelt använda som syntest hemma.

Perifert syntest

Detta är ett enkelt test som du kan utföra för att kontrollera din (perifera) syn. Sträck ut armarna åt sidorna och vicka med fingrarna samtidigt som du håller blicken rakt fram. Du bör kunna se dina fingrar vicka i ditt perifera seende. Om du märker någon förlust av perifer syn kan detta tyda på ett problem som glaukom.

För att ta hand om detta och köpa glasögon på nätet så måste du gå till en ögonläkare. Glaukom är ju en ögonsjukdom som du måste reda ut ordentligt. Dra inte på detta för tidiga insatser och god behandling kan göra stor skillnad!

sträck ut armar
Detta är ett enkelt syntest du kan göra hemma eller utomhus!

Blinkreflextest

Ett blinkreflextest kan hjälpa till att identifiera torra ögon eller andra problem med ögonytan. Blinka normalt när du tittar i en spegel. Båda ögonlocken ska stängas och öppnas samtidigt. Om de inte gör det, eller om du känner obehag, kan du ha torra ögon eller liknande tillstånd.

Pupillljusreflextest

Använd en ficklampa eller din mobiltelefon och gör det mörkt i rummet. Lys nu med lampan in i ett öga, stirra inte direkt in i ljuskällan! Pupillen (den svarta delen i mitten av ögat) ska dra ihop sig. Upprepa med det andra ögat. Ett onormalt svar kan tyda på ett problem med nerverna i ögat.

Här får du antagligen be någon om hjälp med att kolla hur det går. Det går förstås också att titta i en spegel eftersom du ju inte ska stirra in i ljuskällan.

Test av avståndsreaktion

Detta test kontrollerar hur väl dina ögon reagerar på ändrade avstånd. Håll en penna på armlängds avstånd och för den sedan långsamt närmare näsan, håll blicken på pennan. Om du kämpar för att hålla pennan i fokus kan det tyda på ett problem med ditt ögas förmåga att rymma olika avstånd.

penntest
Håll inte pennan direkt i ansiktet när du gör detta test!

Dubbelseendetest

Täck ett öga och titta på ett föremål, byt sedan och täck över det andra ögat. Om objektet du ser på verkar förskjutas dramatiskt eller om du ser dubbelt så kan detta indikera ett inriktningsproblem.

Vi måste nu upprepa: Kom ihåg att dessa hemtester inte är idiotsäkra och ersätter inte behovet av vanliga professionella synundersökningar. En optiker kontrollerar inte bara ditt recept på glasögon eller kontaktlinser, utan kontrollerar också dina ögon för vanliga sjukdomar, bedömer hur dina ögon fungerar tillsammans och utvärderar dina ögon som en indikator på din allmänna hälsa. Om något av dessa tester ger ovanliga resultat, eller om du är orolig för din syn eller ögonhälsa, bör du omedelbart uppsöka läkare.

Det finns goda anledningar till att testa synen hos en optiker

Även om tester hemma kan ge dig en allmän uppfattning om din syn så kan de inte ersätta den omfattande utvärdering som en optiker kan ge. Optiker har specialiserad utrustning och utbildning för att noggrant utvärdera dina ögons hälsa och testa synen.

Här är några av de främsta fördelarna med att gå till en optiker för en synundersökning:

Omfattande testning: En optiker kan utföra ett brett utbud av tester som går utöver enkla synskärpa kontroller. Dessa tester kan utvärdera din perifera syn, djupuppfattning, färgseende och ljuskänslighet. De kan också testa ditt ögontryck, vilket är avgörande för att diagnostisera tillstånd som glaukom.

Tidig upptäckt av sjukdomar: Vissa ögonsjukdomar, såsom glaukom, makuladegeneration och diabetesretinopati har inga märkbara symtom i de tidiga stadierna. Regelbundna ögonundersökningar kan upptäcka dessa tillstånd tidigt, även innan du märker några förändringar i din syn. Tidig upptäckt innebär ofta effektivare behandling och bättre bevarande av synen.

Korrekt recept för glasögon: Om du behöver glasögon eller kontaktlinser kan en optiker ge det mest exakta receptet. Detta säkerställer att du får maximal korrigering vilket är särskilt viktigt om du har ett högt recept eller astigmatism.

Kontrollera ögon-hälsan: Optiker kan kontrollera hälsan hos ditt ögas inre och yttre strukturer med hjälp av specialutrustning. De kan identifiera tecken på tillstånd som grå starr, näthinneavlossning och hornhinnesår.

Systemiska sjukdomsindikatorer: Vissa systemiska sjukdomar, såsom diabetes, högt blodtryck och vissa autoimmuna sjukdomar, kan ha symtom som drabbar ögonen. En optiker kan upptäcka dessa och varna dig om möjliga hälsoproblem som du kanske inte är medveten om.

Professionell rådgivning: En optiker kan ge personlig rådgivning utifrån dina specifika behov och livsstil. De kan rekommendera den bästa typen av korrigerande linser eller kontaktlinser, ge råd om ögonhälsa och säkerhet (som UV-skydd) och ge tips om hur du hanterar skärmtid och ögonbelastning.

professionell rådgivning
Professionell rådgivning kan vara en stor hjälp

Uppföljning och kontinuitet i vården: Regelbundna besök hos samma optiker gör att de kan spåra förändringar i din syn och ögon-hälsa över tid. De kan övervaka utvecklingen av befintliga tillstånd och ändra din behandling vid behov.

Sammanfattningsvis är besöket till en optiker för regelbundna ögonundersökningar en viktig del för att upprätthålla god syn såväl som den allmänna hälsan. Även om du tycker att din syn är bra är vissa ögonsjukdomar asymtomatiska i sina tidiga skeden, så regelbundna ögonundersökningar är avgörande för att fånga upp och behandla dessa tillstånd tidigt.´

Din optiker vet om du behöver gå till en ögonläkare så om det inte kommer att räcka med glasögon för att ta hand om ditt problem kan du vara på god väg att lösa det tack vare ditt optikerbesök!