Täcker hemförsäkringen för trasiga glasögon?

I och med att den som sätter sig på sina glasögon kan kallas för drulle så borde det väl vara självklart att en drulleförsäkring täcker för de krossade bågarna. Det är ganska vanligt att en hemförsäkring täcker för förlorade eller skadade glasögon men räkna inte med detta. Precis vad som täcks beror på den försäkring du har så kanske är det dags att se över den.

Vilken försäkring täcker för glasögonen?

Till att börja med är det viktigt att förstå att det finns flera olika försäkringar som kan täcka för förlorade såväl som skadade glasögon. Om du jämför försäkringar så kommer du att inse att vissa försäkringsbolag har täckning för stulna glasögon som standard medan andra erbjuder ett tillägg för detta.

nära 25 procent av Sveriges befolkning behöver glasögon så är detta en mycket viktig punkt för hemförsäkringen såväl som för andra typer av försäkringar. Fast glasögonen ingår inte så sällan i en mer omfattande försäkringsplan som kostar mer. Så det är inte bara den som har dyra solglasögon med styrka som kan få betala mer för försäkringen för dessa.

5 exempel på försäkringar för glasögon är:

  1. Hemförsäkring: Många grundläggande hemförsäkringar inkluderar en del täckning för personliga tillhörigheter vilket kan innefatta glasögon. Det är dock viktigt att kontrollera policyn för att se om glasögon är inkluderade och i vilka situationer (till exempel vid stöld eller skada hemma).
  2. Reseförsäkring: Om du förlorar eller skadar dina glasögon under en resa kan din reseförsäkring täcka kostnaden för ersättning eller reparation. Även här varierar täckningen beroende på försäkringsbolag och specifik policy.
  3. Specifika glasögonförsäkringar: Vissa optiker och glasögonbutiker erbjuder särskilda försäkringar som täcker förlust eller skada på glasögon. Du kan till exempel få en glasögonförsäkring som en del av ett glasögonabonnemang. Dessa erbjudanden kan vara värda att överväga. Särskilt om du har dyra eller specialgjorda glasögon.
  4. Privat sjukförsäkring: I vissa fall kan privata sjukförsäkringar erbjuda viss täckning för glasögon. Detta särskilt om de är medicinskt nödvändiga. Det är dock ofta begränsad täckning och kan kräva att glasögonen förskrivs av en läkare.
  5. Tilläggsförsäkringar: Vissa försäkringsbolag erbjuder tillägg till reguljära försäkringar som kan inkludera skydd för glasögon. Det kan vara värt att fråga ditt försäkringsbolag om sådana alternativ.
tänka på glasögon
Har du funderat på vilket skydd dina glasögon har?

Vad ska försäkringen täcka?

När du ska köpa glasögon för första gången kanske du inte alls tänker på det där med glasögonförsäkring. Du kanske, som många andra, antar att din hemförsäkring täcker för glasögonen. Men det är viktigt att se lite närmre på detta.

Vad är det egentligen som ersätts med din hemförsäkring. När du har en mer omfattande försäkring så kan den täcka för glasögon som går sönder på ett oväntat sätt. Du bör kunna räkna med att en grundläggande försäkring för hemmet också täcker för glasögon såväl som solglasögon som har stulits.

stulna glasögon
Hur stor ersättning får du för dina glasögon om de har stulits?

Det du måste komma ihåg är att saker som ålder på glasögon och självrisknivå kommer att påverka hur stor ersättning du får.

Ta alltså reda på:

  • Vilken typ av skydd du har
  • Hur stor din självrisk är
  • Vad som påverkar ersättningen om glasögonen skadas eller försvinner

Det är viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant för att förstå exakt vad som täcks och vilka undantag som finns. Om du är osäker på vad som menas med det finstilta för din försäkring kan det vara bra att kontakta ditt försäkringsbolag direkt för att få klarhet. Använd chatt eller telefon eller be dem om att bena ut villkoren för dig i ett email.