Hur fungerar glasögon?

När du ser suddigt beror det på att ljuset som når ditt öga och hjärna bryts fel. Glasögon fungerar med linser som slipas för att bryta ljuset på ett sätt som gör att du kan se klart igen. Hur glaset ska slipas beror givetvis på det synfel som du har. Glasögonglas är inte bara gjorda av glas. Idag kan du få linser som är gjorda av plast. Sfärvärdet i linsen som finns i glasögon sätts i enlighet med hur närsynt eller översynt du är.

Det kan också finnas cylinder i glasögon. Cylinder korrigerar astigmatism. Cylindervärdet kommer alltså att visa hur starkt brytningsfel du har. Det kan vara olika cylindervärde för varje öga. Korrigering av astigmatism anges också med Axel-värdet i glaslögonens glas.